Ar paskola gali būti paveldima?

Senstant žmogui, dažnai jo artimiesiems iškyla klausimų dėl skolų paveldimumo. Logiška, kad kiekvienas vaikas nerimauja, nes visgi – jeigu turima savų įsipareigojimų, kito žmogaus skolos gali būti pragaištingos. Lietuvoje kiekvienas turėtų pasidomėti skolų paveldimumu, nes ateityje galbūt tokiu atveju neteks patekti į keblią situaciją. Reikėtų žinoti svarbiausią aspektą – skolos nėra paveldimos, tačiau jos turi būti prisiimamos palikuonių esant tam tikroms aplinkybėms, kurias ir išvardiname žemiau.

Jeigu jūs paveldite turtą, tai paveldite ir skolas.

Turite žinoti tai, kad miręs asmuo jums kaip palikimą gali perduoti kažkokios vertės turtą, tačiau teisiškai, skolų perleidimui nereikia pildyti jokių dokumentų. Teismų praktika rodo, kad jeigu miręs asmuo turėjo finansinių įsipareigojimų, tai jo skola būna išieškoma iš asmeninio turto. Tai reiškia, kad jeigu jūs sutinkate perimti turtą, tai privalote sutikti perimti ir skolas. Tokiais atvejais, jūs galite gražinti skolą ir gauti visą užrašytą turtą, kurį paveldite.

Jeigu skolos viršija paveldimo turto vertę – galite jo atsisakyti.

Trumpai tariant, pasitaiko situacijų, kai artimieji paveldi turtą, tačiau likusios mirusio asmens skolos būna gerokai didesnės vertės nei tas turtas. Ką tokiu atveju daryti? Nes juk paveldėjus turtą, jūs ne tik, kad jo negaunate, bet ir liekate skolingi… Tai yra paprasta – tokiais atvejais palikimo galite atsisakyti. Yra specialūs dokumentai, kurie apibrėžia skolų išskaičiavimą iš turto, tad likus minusiniam balansui, jūs nebūsite įpareigoti perimti skolos. Paprasčiausiai, jeigu jums kaip palikimas yra užrašomas turtas ir taip pat lieka dar didesnės skolos, tai jūs specialiu raštu to turto nepriimate.

Kam lieka mirusio asmens turtas, jeigu nėra paveldėtojo?

Jeigu asmuo neturėjo jokių giminių, kuriems pagal teisėtą tvarką priklausytų turtas, tai jį paveldi valstybė. Tai reiškia, kad savivaldybė perima mirusio žmogaus turtą. Jeigu asmuo turi didžiules skolas – jas turi dengti valstybė. Trumpai tariant, pirmiausia turto dalį ar net visą jį pasiima kreditorius, o jeigu skola vis tiek nėra padengiama, ją privalo dengti valstybė. Nesupainiokite – valstybė turės kompensuoti įsiskolinimus, bet jeigu yra paveldėtojai, jie skolų, kaip ir turto – gali atsisakyti.